Våra produktområden

Vi är ett produktionsbolag inom kunskap och kommunikation. För oss handlar allt om att ställa oss frågan varför. Först när vi kan förstå en frågeställning på djupet kan vi hitta det unika i budskapet och skapa material som leder mot önskad effekt.

Vi är ett team av kreativa problemlösare som älskar att utforma och berätta på ett personligt, enkelt och engagerande sätt. Tillsammans har vi förmågan att genomföra allt från uppdrag, projekt, till att vara er outsourcingpartner för produktion av digitalt och tryckt material.

Tillsammans med övriga delar av Peritum Group kan vi erbjuda helhetslösningar inom verksamhetsinförande; inklusive förändringsledning, strategisk kommunikation och kunskapsöverföring.

Våra produktområden

Vi är ett produktionsbolag inom kunskap och kommunikation. För oss handlar allt om att ställa oss frågan varför. Först när vi kan förstå en frågeställning på djupet kan vi hitta det unika i budskapet och skapa material som leder mot önskad effekt.

Vi är ett team av kreativa problemlösare som älskar att utforma och berätta på ett personligt, enkelt och engagerande sätt. Tillsammans har vi förmågan att genomföra allt från uppdrag, projekt, till att vara er outsourcingpartner för produktion av digitalt och tryckt material.

Tillsammans med övriga delar av Peritum Group kan vi erbjuda helhetslösningar inom verksamhetsinförande; inklusive förändringsledning, strategisk kommunikation och kunskapsöverföring.

Knowledge

Vi erbjuder ett komplett spann av kunskapsprodukter som stödjer hela lärandeprocessen. Allt ifrån framtagande av publikationer och utbildningar till Performance Support-material. Då den största delen av lärandet sker informellt på arbetsplatsen har vi specialiserat oss på Performance Support-material som ger stöd i det dagliga arbetet.

I allt vi gör utgår vi från mottagarens perspektiv för att hitta kärnan i budskapet och ge liv åt materialet. Oavsett om det handlar om tryckt eller digitalt material så gäller det att utforma en visuell identitet, språklig tonalitet och en användarupplevelse som engagerar målgruppen.

Tillsammans med lång erfarenhet och kunskap blandat med den senaste tekniken skapar vi den bästa användarupplevelsen!

Communication

Den som vill leda människor i rätt riktning behöver behärska konsten att kommunicera. För att uppnå effekt i förändringsprojekt behöver gapet mellan strategisk rationalitet och medarbetarnas motivation överbryggas.

Vi är specialiserade på att identifiera och tydliggöra syfte och målbild samt översätta det till kommunikationsmaterial som når människor. Genom att sammansvetsa syfte och kultur, skapar vi förändringsvilja som kommer till liv hos era medarbetare.

Vi hjälper er att utveckla koncept och material. Ni kan er verksamhet bäst, vår roll är att lyfta blicken för att nå bäst effekt!

Outsourcing

Vi kan sköta er produktion av kommunikations- och kunskapsmaterial, så ni får möjlighet att lägga fokus på det ni är bäst på. Många organisationer sliter med att internt bygga team som kan upprätthålla tillräcklig kompetens och vara tillräckligt effektiva.

För oss är det vår vardag och passion, låt oss utforma den bästa lösningen tillsammans med er!

Knowledge

Vi erbjuder ett komplett spann av kunskapsprodukter som stödjer hela lärandeprocessen. Allt ifrån framtagande av publikationer och utbildningar till Performance Support-material. Då den största delen av lärandet sker informellt på arbetsplatsen har vi specialiserat oss på Performance Support-material som ger stöd i det dagliga arbetet.

I allt vi gör utgår vi från mottagarens perspektiv för att hitta kärnan i budskapet och ge liv åt materialet. Oavsett om det handlar om tryckt eller digitalt material så gäller det att utforma en visuell identitet, språklig tonalitet och en användarupplevelse som engagerar målgruppen.

Tillsammans med lång erfarenhet och kunskap blandat med den senaste tekniken skapar vi den bästa användarupplevelsen!

Communication

Den som vill leda människor i rätt riktning behöver behärska konsten att kommunicera. För att uppnå effekt i förändringsprojekt behöver gapet mellan strategisk rationalitet och medarbetarnas motivation överbryggas.

Vi är specialiserade på att identifiera och tydliggöra syfte och målbild samt översätta det till kommunikationsmaterial som når människor. Genom att sammansvetsa syfte och kultur, skapar vi förändringsvilja som kommer till liv hos era medarbetare.

Vi hjälper er att utveckla koncept och material. Ni kan er verksamhet bäst, vår roll är att lyfta blicken för att nå bäst effekt!

Outsourcing

Vi kan sköta er produktion av kommunikations- och kunskapsmaterial, så ni får möjlighet att lägga fokus på det ni är bäst på. Många organisationer sliter med att internt bygga team som kan upprätthålla tillräcklig kompetens och vara tillräckligt effektiva.

För oss är det vår vardag och passion, låt oss utforma den bästa lösningen tillsammans med er!

MALMÖ

Peritum AB
Axel Danielssons väg 267
SE-215 82 Malmö
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

GÖTEBORG

Peritum AB
Stora Åvägen 21
SE-436 34 Askim
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se

STOCKHOLM

Peritum AB
Kommendörsgatan 33A
SE-114 58 Stockholm
Sweden
Org.nummer: 556679-2114
VAT: SE556679211401
+46 40 43 46 00
info@peritum.se
Genom våra partners täcker vi hela Norden.