Det är hög tid att flytta fokus från formellt lärande till att skapa ett ekosystem som stödjer hela lärprocessen. De flesta håller med om att ca 90% av lärandet sker informellt på arbetsplatsen. Trots detta är det få organisationer som har en uttalad strategi för hur man vill förflytta sig från formellt lärande och skapa en komplett lösning för lärande och Performance Support som ger mätbar affärsnytta. Med andra ord en strategi för att införa metoder och verktyg som kan maximera medarbetarnas prestation på jobbet.

Performance Support handlar om att se till att medarbetarna har tillgång till rätt information, rätt verktyg och vid rätt tidpunkt – precis då kunskapen ska användas för att lösa en arbetsuppgift. Det kan handla om att lyfta dagens läraktiviteter från det formella klassrummet eller e-kursen till att erbjuda coaching, mentorskap och integrerat digitalt stöd i det dagliga arbetet. Allt för att maximera kunskapsöverföringen och frisläppa kraften i det informella lärandet.

I dag sker många försök att förflytta sig i denna riktning, men man fastnar ofta i tekniklösningar som blir styrande. Tankesättet bör istället vara att utgå ifrån den effekt man vill skapa. Dvs utgå ifrån vilken kunskap som behövs när och vilket beteende som är önskvärt. Sedan bestämmer man vilket format det ska vara och vilken lösning som bäst svara mot behovet. Ofta kan det vara väldigt enkla lösningar. En annan viktig aspekt är att inte göra allt på en gång, utan mycket kan utvecklas vidare från befintliga strukturer, strategier och material.

Skaffa dig kunskap om vad Performance support är i praktiken och förstå det perspektiv det ger på när vi behöver kunskap. Då kan du skapa underverk.